BulgarianEnglishRussian

Условия за ползване

Добре дошли на уебсайта  Godelivcosmetics.bg .

Потребителят(посетителят)  е длъжен да прочете условията за ползване,преди да използва нашия уебсайт.Счита се,че потребителят е приел безусловно условията за ползване,които се прилагат в момента при всеки път когато той посещава нашия уебсайт.Уебсайт   Godelivcosmetics.bg си запазва правото да модифицира едностранно условията за ползване,без предварително уведомление на потребителя,както същевременно актуализира този текст за всякакви промени,или допълнения. В случай,че потребителя не е съгласен с настоящите условия,той има право да не използва този уебсайт.Всеки потребител използва този уебсайт на своя отговорност и неговото съдържание по никакъв начин не може   да се тълкува като предоставяне на съвет,или насърчение пряко,или непряко на потребителя да предприеме каквито и да било действия.

Основно

Godelivcosmetics.bg  има правото по всяко време и без предизвестие да променя естеството и съдържанието на този уебсайт,както и временно или окончателно да преустанови или прекрати работата му.Работата на този уебсайт може също да бъде прекъсната, преустановена,или възпрепятствана по причини извън контрола на    Godelivcosmetics.bg.

Потребителите на този уебсайт признават неспособността си Godelivcosmetics.bg да контролира цялото му съдържание и услугите,предлагани чрез него.  Godelivcosmetics.bg не гарантира,че използването от потребителите на уебсайта за информация,данни,или материали,съдържащи се в уебсайта,не нарушават правата на трети страни.

1.Интелектуалната собственост на този уебсайт и неговото съдържание,включително изображения,графики,снимки,рисунки,текстове,информационни материали,услуги и продукти предоставени търговски марки,имена,отличителни характеристики,всякаква форма на данни,софтуер,освен ако не  е посочено друго на трети страни,представляват интелектуална и индустриална  собственост в  Godelivcosmetics.bg и са защитени в съответствие със съответните разпоредби на гръцкото и европейското законодателство и международните конвенции.Също така,всичко прехвърлено,предадено,или изпратено чрез този уебсайт представлява собственост на  Godelivcosmetics.bg.

Всяко копиране и модифициране на аналогов,дигитален запис и механично възпроизвеждане,разпространение,прехвърляне,изтегляне,обработка,продажба,отдаване под наем,съхранение,печат,създаване на производствена работа ,или заблуждаване на обществеността относно действителният доставчик на този уебсайт е изрично забранено без предварителното писмено съглание на  Godelivcosmetics.bg.

Продукти,марки,отличителни черти на трети страни,които се появяват на този уебсайт,са индустриална собственост на тези,които носят единствена отговорност за тях.

2.Ограничения за поведение и употреба

От потребителя се изисква да спазва всички съответни гръцки,европейски и международни закони и разпоредби,включително индикативни и неограничаващи закони за авторското право,защита на личните данни,защита на конкуренцията.Също така потребителят трябва да използват този уебсайт и услугите предлагани  чрез него в съответствие с добрите нрави и правила за работа.От потребителите се изисква-

Да не публикува материали,или като цяло действия които водят до наказателна,гражданска,или административна отговорност.Забранено е публикуването на незаконни,клеветнически,обидни,заплашителни,вулгарни,нецензурирани,вредни,или всякакви неприемливи материали.Във всеки случай те трябва да спазват съответното гръцко и европейско законодателство и правила на работа.

 • Не придобивайте неоторизиран достъп до материали и не съхранявайте или разкривайте защитени с авторски права материали без съгласието на бенефициента.
 • Не публикувайте материали,които съдържат каквато и да е форма на реклама или популяризиране на продукти,или услуги.
 • Не побликувайте връзки,които водят до адреси,различни от  Godelivcosmetics.bg.

 Godelivcosmetics.bg си запазва правото да откаже публикуването на материали,които не отговарят на горните правила,или се считат за накърняващи интереса му.Също така по същите причини е възможно да се изтрият вече публикувани материали.В този случай потребителите се предупреждават да не се опитват отново да публикуват тези материали.В Случай на некоректен акт от страна на потребителя  Godelivcosmetics.bg  е длъжен да заплати каквато и да е форма на обезщетение,тогава конкретния потребител  е длъжен да върне обратно тази сума към  Godelivcosmetics.bg

3.Ограничение на отговорността.

Потребителите,които нямат доверие на   Godelivcosmetics.bg,са поканени да не посещават,или използват този уебсайт или услугите предлагани чрез него. Godelivcosmetics.bg полага всички усилия,за да гарантира,че неговият информативен материал(снимки,текстове и т.н.)е валиден и полезен,без обаче да носи отговорност за неточности или невярна информация,която от този материал.

  Godelivcosmetics.bg  използва професионален софтуер за непрекъснато двадесет и четири часа наблюдение и предотвратяване на злонамерена намеса.В никакъв случаи обаче не поема отговорност за възможно заразяване на този софтуер от оборудването на потребителите.Във всеки случай се препоръчва да имате валиден и актуален антивирусен софтуер,инсталиран на вашето устройство,когато влезнете в  Godelivcosmetics.bg

 1. Защита на личните данни

  Управлението от godelivcosmetics.bg и защитата на личните данни на потребителите/посетителите на този уебсайт се уреждат от съответното българско и европейско законодателство и настоящите Условия.

  Godelivcosmetics.bg не събира лични данни,когато посетителя посещава неговата страница ,или влиза в неговите  промоционални рекламни програми.Ако потребителят се свърже с  Godelivcosmetics.bg чрез формуляра за анкета,тогава се събират подробности като име,телефонен номер и имейл. Godelivcosmetics.bg използва личните данни на посетителите,които използват формуляра за изпращане на съобщение,само за връзка с него.Личните данни,предоставени доброволно от потребителя на този уебсайт могат да бъдат събрани от  Godelivcosmetics.bg във файл,съхраняван и обработван от него по предназначение.

  Притежателят и отговорното лице за обработката на  личните данни,събира по горепосочения начин.Файлът,създаден за горепосочените цели ще бъде в централата на   Godelivcosmetics.bg,където ще бъде инсталиран файлът.Потребителите които са разкрили личните си данни имат следните права-

  Право на достъп до информацията свързана с тях и притежание на  Godelivcosmetics.bg.

  Право на информация,относно

  а)всички лични данни отнасящи се до тях,както и техният произход

  б)целите на обработка

  в)получателите,или категорията получатели в напредъка на обработка във времето по време на предишната актуализация,или уведомление

  г)начина на автоматизираната обработка

  д)според случая,корекция,изтриване,или заключване на данни,чиято обработка не е в съответствие с разпоредбите на закон 2472-1997.

  Право на възражение срещу обработването на данните.

  Съгласието на участниците в събирането и обработването на личните им данни може да бъде оттеглено по всяко време.  Godelivcosmetics.bg се задължава да не продава,наема , публикува или споделя личните данни на потребителите на трети страни. Godelivcosmetics.bg може да включва връзки към други уебсайтове  които не се контролират от същите,но от трети страни(физически,или юридически лица).IP адресът,чрез които компютъра на потребителя има достъп до интернет и чрез това до  

    Godelivcosmetics.bg ,се съхранява по технически причинии се използва изключително за събиране на статистически данни .

  Ако потребителят доброволно разкрие своите лични данни директно на трети страни чрез този уебсайт,той трябва да получи условията за за защита на тези данни от тези трети страни,Потребителят приема ,че    Godelivcosmetics.bg  не носи абсолютно никаква отговорност за такива разкрития и за всяко следващо използване на такива данни от други лица,По същия начин  Godelivcosmetics.bg  не носи абсолютно никаква отговорност за уведомление на потребителите на този уебсайт за лични данни на трети страни чрез уебсайта без предварително съгласие на съответния носител на данни. Godelivcosmetics.bg  се противопоставя на събирането на лични данни на непълнолетни и неговата политика не е да събира,или обработва данни на такива лица.

 • Условия за ползване Уебсайт на едро godelivcosmetics.bg
Условията за ползване уреждат вашия достъп и използване на уебсайта godelivcosmetics.bg, който е достъпен за вас за достъп и използване само ако сте съгласни с условията, изложени по-долу.
 
Godelivcosmetics.bg е онлайн магазин за промоция и разпространение на продукти чрез интернет, на българската фирма “Gode Liv Ltd”,намиращ се на адрес Родопски извор 70 п.к. 1404, София, България с VAT: BG204336598. Продуктите са насочени изключително към здравни специалисти.
Моля, прочетете внимателно следните условия за ползване, тъй като по-нататъшната навигация и/или използването на уебсайта godelivcosmetics.bg преди да използвате неговите b2b уебсайтове автоматично показва, че сте запознати и сте съгласни с тях.
 
 • Пригодност за потребителя
Цените на едро на продуктите се предоставят от godelivcosmetics.bg само на сътрудници на здравни специалисти (лекари и козметични центрове), след активиране на потребителската парола.
 
 • Предмет и модификации на съдържанието
Уебсайтовете godelivcosmetics.bg са обект на настоящите Условия за ползване. Godelivcosmetics.bg си запазва правото едностранно да променя или подновява тези правила и условия на транзакции. Всяка такава промяна ще бъде уведомена чрез уебсайта на този онлайн магазин. Като влезете или, когато не се изисква влизане, чрез достъп или използване на уебсайта вие автоматично приемате тези Условия за ползване в текущата им версия. Godelivcosmetics.bg също си запазва правото да променя съдържанието на уебсайта (индикативно упоменатите цена, наличност, снимка, описание и т.н.), по всяко време, без предизвестие и тези промени влизат в сила от момента на тяхното извършване. незабавно публикуване в интернет.
 
 • Задължения на потребителя
Вие се съгласявате: 1. да поддържате сигурността на вашата парола и идентификация и 2. да поддържате и актуализирате Декларациите своевременно. Данните и цялата информация, която предоставяте, така че тя винаги да е точна, актуална и пълна. Забранено е модифицирането, качването, публикуването или по друг начин предаване на каквото и да е съдържание през уебсайта godelivcosmetics.bg без писмено разрешение. Потребителите на онлайн магазин godelivcosmetics.bg декларират и приемат, че няма да го използват, както и съдържанието му, по какъвто и да е начин противозаконно, неморално, обидно и злонамерено.
 
 • Наличност на услугата
Потребителят безрезервно признава, че компанията godelivcosmetics.bg се отказва от всякаква отговорност за продължаващата достъпност на уебсайтовете. Също така си запазва правото да преустанови изцяло или частично работата и/или предоставянето на тези уебсайтове или да ограничи достъпа до тях по всяко време и без допълнително предизвестие.
 
 • Ограничения
Цялата информация, публикувана на уебсайта на godelivcosmetics.bg, ще бъде предоставена на потребителя – освен ако не е посочено друго – безплатно.Всеки потребител има право да използва и документира предлаганата информация според личните си нужди. Всяко друго използване на информацията, и особено всяка форма на нейно копиране, преобразуване или включване в каквато и да е форма на публикуване или реклама, е разрешено само с предварителното съгласие на godelivcosmetics.bg.

 

 • Ограничаване на отговорността
Godelivcosmetics.bg не носи никаква отговорност за информацията от какъвто и да е вид, включително характеристики на продуктите, снимки и цени, съдържащи се в неговите уебсайтове по отношение на точност, пълнота и/или информация, които се считат само за ориентировъчни. Не съществува задължение на компанията godelivcosmetics.bg за каквито и да било компенсации, настъпили поради неточност, несъвършенство или липса на актуализация на информацията, предоставена на нейния уебсайт, както и задължение за обезщетение, произтичащо от евентуално неправилно тълкуване на информацията, предоставена от потребител. Компанията не носи отговорност за технически или типографски грешки, които са възникнали неволно.
 
 • Връзки и Links
Уебсайтовете на godelivcosmetics.bg може да съдържат връзки и препратки към уебсайтове на трети страни. Godelivcosmetics.bg не носи отговорност за съдържанието на такива уебсайтове, тъй като godelivcosmetics.bg няма контрол върху информацията или съдържанието на такива уебсайтове. Също така връзките са предоставени само за ваше удобство и godelivcosmetics.bg не носи отговорност за качеството, коректността или пълнотата на информацията от трети страни.
 
 • Сигурност
Въпреки че godelivcosmetics.bg полага всички усилия да запази уебсайта си без вируси,не предоставя никаква гаранция, че няма да бъде заразен с вируси. Всеки потребител, за своя собствена защита, трябва да предприеме съответните стъпки, за да осигури подходящите мерки за сигурност и да използва подходящите антивирусни инструменти, преди да съхранява каквато и да е информация. Сайтът godelivcosmetics.bg използва SSL протокола, за сигурни онлайн търговски транзакции. Това криптира цялата ви лична информация, като номер на кредитната ви карта, име и адрес, така че да не може да бъде прочетена или променена, когато се предава по интернет.
 
 • Използване на пароли
Потребителят е изцяло отговорен за защитата на паролите и избягването на всякакви неправомерни действия по отношение на използването на такива пароли, които може да е получил за използване на Уебсайта. Потребителят декларира, че предоставената от него информация при използването на онлайн магазина и съдържанието му е абсолютно точна и вярна. В случай, че потребителят установи, че паролата му е била разпространена по невнимание на трета страна, която няма юрисдикция или че съществува риск от злоупотреба, той трябва незабавно да информира godelivcosmetics.bg, за да изключи достъпа до тази парола. Във всеки случай godelivcosmetics.bg не носи никаква отговорност за изплащане на обезщетение за злоупотреба с какъвто и да е Личен код. Освен това godelivcosmetics.bg си запазва правото, по всяко време и без да е необходимо да посочва причините, да отмени или ограничи достъпа на Потребителя до защитената с парола зона чрез блокиране на Потребителски данни
 
 • Лични данни
Цялата информация, свързана с вашата лична информация и вашите транзакции, е сигурна и поверителна. Обработката на личните данни, с които разполагаме, ще се извършва по подходящи и дискретни начини. Без ограничение на горното, ние ще използваме Личните данни, за да изпълним исканите функции или действия, така че да имате достъп до услугите, които сте заявили. . Вашата лична информация се изисква и използва само за вашата услуга от онлайн магазина на компанията.
Вашата лична информация в никакъв случай няма да бъде предоставена на други компании или органи без ваше разрешение, освен (а) с ваше съгласие, (b) ако е необходимо, по законов ред или съдебно разпореждане, (c) ако смятаме, че такива лични данни са разумно предмет на закона, обвързваща разпоредба или договор,
Съгласно новия европейски закон за защита на личните данни (GDPR) (EU) 2016/679 Ви информираме, че в базата данни на услугата godelivcosmetics.bg данните на потребителите се съхраняват защитени и криптирани и са изключени от всякакво използване различни от процеса на импортиране и са минималната информация, необходима за създаване на поръчка.
По всяко време, дори и след регистрация, потребителят има възможност да се отпише от списъка с клиенти, като изпрати заявката си на info@godelivcosmetics.bg.
Нашата компания е спазила следните условия:
Внимателно събиране и безопасно съхранение на вашите лични данни. Сигурна връзка и управление Без обработка на лични данни без вашето съгласие или дори криптиране, за да се избегне профилиране от трети страни. Избягвайте свързани бази данни или достъп от нашите партньорски компании. Възможност за изтриване или експортиране и доставяне на данни при поискване. Осигуряване на съответствие с Регламента от сътрудничещите компании, които управляват лични данни за плащане като банки и др.
С регистрацията си в магазина давате ли съгласието си за данните, които въвеждаме?
Име
E-mail Адрес за поръчка
Телефон (стационарен)
Телефон (мобилен)
Данъчна информация, задължителна за издаване на фактура.
Godelivcosmetics.bg е предприел всички необходими мерки за защита на вашите лични данни, но също така е отговорност на потребителя да не разкрива на трети лица своето лично „потребителско име” и неговата „парола”.
 
 • Собственост
Уебсайтовете на godelivcosmetics.bg, както и тяхното съдържание са собственост на godelivcosmetics.bg. Съдържанието е защитено от законите за авторско право, а елементите на уебсайта също са защитени от закони за търговско представяне, търговски тайни, нелоялна конкуренция и други закони. Не можете да ги променяте, копирате или дублирате и не трябва да премахвате или променяте известия за авторски права или търговска марка, или каквото и да е друго известие за собственост. Цялото съдържание на уебсайтовете на godelivcosmetics.bg, включително изображения, графики, снимки, рисунки, текстове, услуги и продукти, са интелектуална собственост на godelivcosmetics.bg
 
 • Обезщетение
Godelivcosmetics.bg си запазва правото да използва всички свои законови права и да иска обезщетение за своите акционери или сътрудници в случай на нарушаване от Вас на Условията за ползване или правата на сътрудничещи компании или трети лица.
Godelivcosmetics.bg не носи отговорност пред клиентите/потребителите за вреди, които могат да възникнат от изпълнението или не на поръчката им (освен в случаите на „Оттегляне/Връщане – Замяна на продукти”).случаи на непреодолима сила. Онлайн магазинът не може да осигури никаква гаранция за наличността на продуктите, но гарантира своевременното информиране на крайните потребители за тяхната липса. В никакъв случай онлайн магазинът на godelivcosmetics.bg не носи отговорност за искове от правен или граждански и/или наказателен характер или за каквито и да било щети (положителни, специални или отрицателни, които са ориентировъчни, а не ограничаващи, разделящи и/или кумулативна загуба на печалба , данни, пропуснати печалби, парично удовлетворение и т.н.) от посетители на уебсайта или трети страни по причини, свързани с функционирането или не и/или използването на уебсайта и/или невъзможност за предоставяне на услуги и/или информация, предоставена от него и/или всякаква неразрешена намеса от трети страни в продукти и/или услуги и/или информация, предоставена чрез него.
 
 • Търсене на продукти
В случай, че търсите нещо конкретно, използвайте „търсене”, което ще ви отведе директно до вашия конкретен избор. Godelivcosmetics.bg полага всички усилия за предоставяне на висококачествени услуги, но въпреки това не носи отговорност за грешки в цените на продуктите и не може да гарантира, че няма да има престой или „човешки” грешки при актуализиране/посочване на цената на даден продукт. За безопасността и ефективността на вашите покупки, ние ви се обаждаме, ако установите, че даден продукт се предлага на необичайно ниска или висока цена спрямо пазарната му стойност, преди да продължите с поръчката му, свържете се с отдела за контакти на +359876122297 или чрез онлайн място за контактна форма.
 
 • Теглене / Връщане – Замяна на продукта
Имате право да върнете закупените от вас продукти и да поискате тяхната подмяна а) във всички случаи, в които по доказана вина на godelivcosmetics.bg продукти са били продадени неправилно или продукти с лошо и дефектно качество (грешка при получаване на поръчката, в ценообразуване, в изпратени, повредени по време на транспорт или с лоша опаковка) и б) във всички случаи, когато е имало проблем/действителен дефект в продукта.
Клиентът има право да се откаже неоправдано в рамките на четиринадесет (14) календарни дни, като върне стоката в първоначалното й състояние, без да поема никакви други разходи, освен разходите за връщане. За да се оттеглите, заявлението, което ще Ви бъде изпратено по електронен път при контакт, трябва да бъде попълнено. Освен това за всички случаи продуктът, който трябва да бъде заменен/ремонтиран, трябва да бъде придружен от фактура за покупка. За всички горепосочени случаи продуктите, които ще бъдат заменени-ремонтирани, трябва да са в състоянието, получено от клиента, пълни и без повреди и тяхната опаковка трябва да е тази, която обикновено придружава продукта и да бъде в отлично състояние, заедно с всички документи, които придружават продуктът. Във всеки случай, връщане и замяна са възможни при следните условия:
 • свържете се с Онлайн магазина същия ден или на следващия работен ден
 • продуктът не е използван
 • продуктът е придружен от всички необходими документи, доказващи транзакцията (напр. ЕГН и др.)
 • Анулиране на поръчка
Анулирането на поръчката може да се извърши в следните случаи: Преди поръчката да бъде завършена, по време на процеса на електронна поръчка можете да натиснете бутона “Отказ”. Щракването върху него автоматично спира процеса на поръчка. Ако онлайн поръчката е завършена, но продуктът все още не е изпратен, можете да се обадите на 00359876122297 и един от нашите партньори ще поеме анулирането на вашата поръчка.
След като получите продукта, обадете ни се на 00359876122297 или се свържете с нас чрез формата за контакт на сайта, като обясните причината, поради която желаете да отмените поръчката. Един от нашите партньори ще ви обслужи незабавно и ще ви информира за всички ваши възможности.
 
 • Поръчка / Доставка на продукти / Разходи за доставка
Приключване на поръчката: Веднага след като поръчката ви бъде завършена, ще видите следното съобщение: „ВАШАТА ПОРЪЧКА Е ЗАВЪРШЕНА. БЛАГОДАРЯ ВИ. Номерът на Вашата поръчка е… ..Моля, проверете електронната си поща. Изпратихме Ви имейл за потвърждение с подробностите за вашата поръчка.” С подаване на поръчката задължението за плащане се потвърждава. След като изпратите поръчката си, ще бъдете информирани по електронен път (по имейл) за начина и часа на доставка.
 
 • Забавяне на поръчката
Вашата поръчка може да бъде забавена поради следните причини: а) Продуктът е бил забавен от нашия доставчик: За да можем да ви предложим много конкурентни цени, ние поръчваме нашите продукти от много широк кръг от доставчици. Има обаче случаи, когато една наша поръчка може да бъде „заседнала” на митницата или в нейния транспорт, в резултат на което нямаме в складовете си, когато изчисляваме. В такъв случай ще се свържем с вас, за да попитаме дали искате да доставим поръчката ви без този продукт или да ви предложим алтернатива. Ние ще Ви изпратим този артикул веднага след получаване в нашите складове
а) Поръчаният от вас продукт вече е премахнат и вече не е наличен. В този случай служител на нашата компания ще се свърже директно с вас, за да ви предостави всички алтернативи
б) В периоди на екстремни метеорологични явления или стачки, както и във всеки случай на форсмажорни обстоятелства, които могат да повлияят на транспортирането и доставката на вашата поръчка
в) В случай, че е невъзможно да се свърже с Вас по телефон и/или по електронна поща (ако има проблем с Вашата поръчка, било във връзка с продукта или във връзка с неговото плащане), защото напр. въведената от Вас информация не е правилно актуализиран.
 • Цени на продуктите
Цените на всички продукти, налични в сайта godelivcosmetics.bg са на дребно и на едро (ДДС е включен във всички цени). Цените и офертите, които съществуват или ще съществуват в продуктите, се отнасят изключително за поръчки, направени през конкретния уебсайт. Показаната сума за всяка поръчка е ориентировъчна и не включва отстъпки, които са валидни при плащане на поръчката чрез плащане в брой или банков превод. Цените на продуктите подлежат на промяна без предизвестие.
 
 • Методи за доставка
Пратки в рамките на Р.България
Доставката на продуктите до Вашето място се извършва със съдействаща куриерска фирма SPEEDY.
 
• Поръчките обикновено се изпращат в рамките на 1-3 работни дни, когато продуктът е наличен веднага.
Ако даден продукт не е наличен, ние ще Ви информираме незабавно за хода на Вашата поръчка.
 
• В случай, че някой от продуктите не е наличен, времето за изчакване може да достигне 5-6 работни дни.
 
 
При покупки от 80лв и повече доставката е безплатна.
За поръчки под 80лв цената за доставка е 7лв.
Всички горепосочени цени включват ДДС.
След приключване на поръчката Ви ще бъдете информирани с имейл за потвърждение за правилната регистрация на Вашата поръчка.
 
След като събирането на продуктите Ви приключи, ще получите имейл, който Ви информира, че можете да вземете поръчката си.
 
За всеки въпрос или проблем, не се колебайте да се свържете с нас, на e-mail info@godelivcosmetics.bg или на телефон 00359876122297, като посочите номера на Вашата поръчка
 
 • Начини за плащане
  След това клиентът трябва да заплати цялата сума, съответстваща на съответната поръчка и едва тогава ще получи поръчаните от него продукти.
  Плащане при доставка – наложен платеж (COD)
  Ако начинът на плащане е наложен платеж (COD), се доплащат 5лв.
   
  Плащането може да се извърши по един от следните начини: Банков депозит, Плащане с карта, Плащане чрез paypal, Наложен платеж.
  Плащане с кредитна карта
  Чрез дебитиране на Вашата кредитна, дебитна или предплатена карта Visa, MasterCard, Maestro, American Express и Diners.
  Вашите транзакции в нашия онлайн магазин се извършват чрез POSTBANK. За покупки с кредитна карта следвайте инструкциите в нашия онлайн магазин. Ще бъдете помолени да попълните формуляра за поръчка и номера и датата на изтичане на вашата кредитна карта
  С депозит в банкова сметка:
  Предплатете поръчката си в следната сметка на Банката, с която работим:
   
  POSTBANK БАНКА:
  IBAN: BG96 BPBI 8898 1026 703401    
  и ни изпратете копие от банковото платежно нареждане на info@godelivcosmetics.bg. След получаване на копието от банковото платежно нареждане, ние Ви изпращаме поръчката Ви.
  За поръчки, при които е избран метод на плащане БАНКОВ ДЕПОЗИТ, в случай, че депозитът не бъде направен до 5 дни, поръчката се анулира автоматично.
  С изричното прочитане на условията за ползване на уебсайта godelivcosmetics.bg вие изрично се съгласявате, че се задължавате да не препродавате продукти на godelivcosmetics.bg на трети страни.
   
 • Ценообразуване

  Клиентът трябва да уведоми фирмата за имейл адресите, на които ще бъдат изпратени издадените фактури. В допълнение, Клиентът изрично заявява, че конкретните имейл адреси и всякаква информация, свързана с тях, са в техен пълен, изключителен и безспорен контрол. Тези адреси не трябва да са достъпни за трети страни, освен ако не са упълномощени от самия Клиент.
  Компанията не носи отговорност за достъп на трета страна до имейл адресите на Клиента или за каквито и да било щети, които Клиентът може да претърпи от достъп и/или използване на неговите имейл адреси от трети страни.
  За всяка промяна в данните, които е декларирал и особено в данните за имейл адреса, отговорност носи единствено Клиентът, който трябва да информира Дружеството за промените.
  Компанията не носи никаква отговорност в случай на невъзможност или забавяне на информирането на Клиента за издаване на фактура поради горепосочената причина.