BulgarianEnglishRussian

Условия за ползване

Добре дошли на уебсайта  Godelivcosmetics.bg .

Потребителят(посетителят)  е длъжен да прочете условията за ползване,преди да използва нашия уебсайт.Счита се,че потребителят е приел безусловно условията за ползване,които се прилагат в момента при всеки път когато той посещава нашия уебсайт.Уебсайт   Godelivcosmetics.bg си запазва правото да модифицира едностранно условията за ползване,без предварително уведомление на потребителя,както същевременно актуализира този текст за всякакви промени,или допълнения. В случай,че потребителя не е съгласен с настоящите условия,той има право да не използва този уебсайт.Всеки потребител използва този уебсайт на своя отговорност и неговото съдържание по никакъв начин не може   да се тълкува като предоставяне на съвет,или насърчение пряко,или непряко на потребителя да предприеме каквито и да било действия.

Основно

Godelivcosmetics.bg  има правото по всяко време и без предизвестие да променя естеството и съдържанието на този уебсайт,както и временно или окончателно да преустанови или прекрати работата му.Работата на този уебсайт може също да бъде прекъсната, преустановена,или възпрепятствана по причини извън контрола на    Godelivcosmetics.bg.

Потребителите на този уебсайт признават неспособността си Godelivcosmetics.bg да контролира цялото му съдържание и услугите,предлагани чрез него.  Godelivcosmetics.bg не гарантира,че използването от потребителите на уебсайта за информация,данни,или материали,съдържащи се в уебсайта,не нарушават правата на трети страни.

1.Интелектуалната собственост на този уебсайт и неговото съдържание,включително изображения,графики,снимки,рисунки,текстове,информационни материали,услуги и продукти предоставени търговски марки,имена,отличителни характеристики,всякаква форма на данни,софтуер,освен ако не  е посочено друго на трети страни,представляват интелектуална и индустриална  собственост в  Godelivcosmetics.bg и са защитени в съответствие със съответните разпоредби на гръцкото и европейското законодателство и международните конвенции.Също така,всичко прехвърлено,предадено,или изпратено чрез този уебсайт представлява собственост на  Godelivcosmetics.bg.

Всяко копиране и модифициране на аналогов,дигитален запис и механично възпроизвеждане,разпространение,прехвърляне,изтегляне,обработка,продажба,отдаване под наем,съхранение,печат,създаване на производствена работа ,или заблуждаване на обществеността относно действителният доставчик на този уебсайт е изрично забранено без предварителното писмено съглание на  Godelivcosmetics.bg.

Продукти,марки,отличителни черти на трети страни,които се появяват на този уебсайт,са индустриална собственост на тези,които носят единствена отговорност за тях.

2.Ограничения за поведение и употреба

От потребителя се изисква да спазва всички съответни гръцки,европейски и международни закони и разпоредби,включително индикативни и неограничаващи закони за авторското право,защита на личните данни,защита на конкуренцията.Също така потребителят трябва да използват този уебсайт и услугите предлагани  чрез него в съответствие с добрите нрави и правила за работа.От потребителите се изисква-

Да не публикува материали,или като цяло действия които водят до наказателна,гражданска,или административна отговорност.Забранено е публикуването на незаконни,клеветнически,обидни,заплашителни,вулгарни,нецензурирани,вредни,или всякакви неприемливи материали.Във всеки случай те трябва да спазват съответното гръцко и европейско законодателство и правила на работа.

 • Не придобивайте неоторизиран достъп до материали и не съхранявайте или разкривайте защитени с авторски права материали без съгласието на бенефициента.
 • Не публикувайте материали,които съдържат каквато и да е форма на реклама или популяризиране на продукти,или услуги.
 • Не побликувайте връзки,които водят до адреси,различни от  Godelivcosmetics.bg.

 Godelivcosmetics.bg си запазва правото да откаже публикуването на материали,които не отговарят на горните правила,или се считат за накърняващи интереса му.Също така по същите причини е възможно да се изтрият вече публикувани материали.В този случай потребителите се предупреждават да не се опитват отново да публикуват тези материали.В Случай на некоректен акт от страна на потребителя  Godelivcosmetics.bg  е длъжен да заплати каквато и да е форма на обезщетение,тогава конкретния потребител  е длъжен да върне обратно тази сума към  Godelivcosmetics.bg

2.Ограничение на отговорността.

Потребителите,които нямат доверие на   Godelivcosmetics.bg,са поканени да не посещават,или използват този уебсайт или услугите предлагани чрез него. Godelivcosmetics.bg полага всички усилия,за да гарантира,че неговият информативен материал(снимки,текстове и т.н.)е валиден и полезен,без обаче да носи отговорност за неточности или невярна информация,която от този материал.

  Godelivcosmetics.bg  използва професионален софтуер за непрекъснато двадесет и четири часа наблюдение и предотвратяване на злонамерена намеса.В никакъв случаи обаче не поема отговорност за възможно заразяване на този софтуер от оборудването на потребителите.Във всеки случай се препоръчва да имате валиден и актуален антивирусен софтуер,инсталиран на вашето устройство,когато влезнете в  Godelivcosmetics.bg

 1. 4.Защита на личните данни

  Управлението на  Godelivcosmetics.bg и защитата на личните данни на потребителите на този уебсайт се уреждат от съответното гръцко и европейско законодателство по настоящите условия. Godelivcosmetics.bg не събира лични данни,когато посетителя посещава неговата страница ,или влиза в неговите  промоционални рекламни програми.Ако потребителят се свърже с  Godelivcosmetics.bg чрез формуляра за анкета,тогава се събират подробности като име,телефонен номер и имейл. Godelivcosmetics.bg използва личните данни на посетителите,които използват формуляра за изпращане на съобщение,само за връзка с него.Личните данни,предоставени доброволно от потребителя на този уебсайт могат да бъдат събрани от  Godelivcosmetics.bg във файл,съхраняван и обработван от него по предназначение.

  Притежателят и отговорното лице за обработката на  личните данни,събира по горепосочения начин.Файлът,създаден за горепосочените цели ще бъде в централата на   Godelivcosmetics.bg,където ще бъде инсталиран файлът.Потребителите които са разкрили личните си данни имат следните права-

  Право на достъп до информацията свързана с тях и притежание на  Godelivcosmetics.bg.

  Право на информация,относно

  а)всички лични данни отнасящи се до тях,както и техният произход

  б)целите на обработка

  в)получателите,или категорията получатели в напредъка на обработка във времето по време на предишната актуализация,или уведомление

  г)начина на автоматизираната обработка

  д)според случая,корекция,изтриване,или заключване на данни,чиято обработка не е в съответствие с разпоредбите на закон 2472-1997.

  Право на възражение срещу обработването на данните.

  Съгласието на участниците в събирането и обработването на личните им данни може да бъде оттеглено по всяко време.  Godelivcosmetics.bg се задължава да не продава,наема , публикува или споделя личните данни на потребителите на трети страни. Godelivcosmetics.bg може да включва връзки към други уебсайтове  които не се контролират от същите,но от трети страни(физически,или юридически лица).IP адресът,чрез които компютъра на потребителя има достъп до интернет и чрез това до  

    Godelivcosmetics.bg ,се съхранява по технически причинии се използва изключително за събиране на статистически данни .

  Ако потребителят доброволно разкрие своите лични данни директно на трети страни чрез този уебсайт,той трябва да получи условията за за защита на тези данни от тези трети страни,Потребителят приема ,че    Godelivcosmetics.bg  не носи абсолютно никаква отговорност за такива разкрития и за всяко следващо използване на такива данни от други лица,По същия начин  Godelivcosmetics.bg  не носи абсолютно никаква отговорност за уведомление на потребителите на този уебсайт за лични данни на трети страни чрез уебсайта без предварително съгласие на съответния носител на данни. Godelivcosmetics.bg  се противопоставя на събирането на лични данни на непълнолетни и неговата политика не е да събира,или обработва данни на такива лица.